wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Janusza Edwarda Strzelczyk

W sprawie I Ns 715/16 złożony został wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Janusza Edwarda Strzelczyk numer PESEL 56010515872 ostatnio zamieszkałego 14-200 Iława Smolniki 4/2  zmarłego 06.03.2014r.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c tj. spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Janusza Edwarda Strzelczyk

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d