Konta bankowe

Dochody budżetowe

(koszty i grzywny, opłaty od pozwu, apelacji, zażalenia, kancelaryjne, opłaty za księgi wieczyste w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: IC 125/17 lub nr.księgi wieczystej np: EL1I/00001234/1)

 

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Olsztynie

al. Piłsudskiego 11/17

10-959 Olsztyn

20 1010 1397 0080 5122 3100 0000


Sumy na zlecenie

(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego, kuratora zastępującego stronę w postępowaniu, za badania DNA - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: IC 125/17. Opłaty za wpis w rejestrze spadkowym - 5zł)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Olsztynie

ul. Pieniężnego 19

10-003 Olsztyn

08 1130 1189 0025 0125 7820 0003


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości

(nawiązki i świadczenia pieniężne - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: II K 125/17 oraz numer NF np. NF 2/17)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Olsztynie

ul. Pieniężnego 19

10-003 Olsztyn

51 1130 1189 0025 0125 7820 0005


Rachunki depozytowe Ministra Finansów

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, wadium, reszta ceny nabycia - w tytule przelewu należy podać sygn. akt np: I Co 125/17)

41 1130 1017 0021 1002 3590 0004 PLN

14 1130 1017 0021 1002 3590 0005 USD

95 1130 1017 0021 1002 3590 0002 EUR

25 1130 1017 0021 1002 3590 0001 CHF

68 1130 1017 0021 1002 3590 0003 GBP

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d