Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oferuje pomoc w zakresie:

 

1) pomocy prawnej,

2) mediacji

3) pomoc tłumacza migowego

4) pomocy psychologicznej,

5) doradztwa pierwszego kontaktu

6) finansowanie szkoleń i kursów

6)   pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

7)  finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

8) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,

9) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych

10) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

 

  

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

Adresy Ośrodków województwo warmińsko - mazurskie

 

  • Siedziba główna - Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskiem Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej - ul. Związku Jaszczurczego 17/101; 82-300 Elbląg; tel. (55) 642-44-25; 662-171-076; e-mail:esas_1@wp.pl
  • Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Olsztynie - ul. Dąbrowszczaków 39 VII piętro (naprzeciw windy) 10-540 Olsztyn; tel. 692-894-540; email: opopp-olsztyn@wp.pl
  • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Mrągowie - ul. Osiedle Mazurskie 37/2; 11-700 Mrągowo; tel. (89) 741-20-20; email: opopp-olsztyn@wp.pl
  • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "SAPERE AUDE" w Szczytnie, ul. Ogrodowa 18  tel. 516360654
  • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "SAPERE AUDE" w Olsztynie, ul. Jagiellońska 47, tel. 516360757