Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

     

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE

z terenu powiatu Iławskiego

(stan ma miesiąc czerwiec 2016r.)

 

PUNKTY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

 

Powiat

Lp.

Nazwa

Podmiot prowadzący

Dane kontaktowe

Zakres świadczonych usług

Iławski

1

Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Iławie

adres

tel./fax

e-mail

ul. Andersa 12

14-200 Iława

tel./fax

(89) 649 04 50

sekretariat@

pcprilawa.pl

- tymczasowe schronienie

- pomoc osobom
i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie tym, u których występuje zjawisko przemocy

- poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne

 Na terenie gminy Zalewo  działania realizują podmioty:

  •  Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo, e- mail; mopszalewo@op.pl
  • Punkt Konsultacyjny ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo- poradnictwo specjalistyczne.

PUNKTY KONSULTACYJNE

 

 

Powiat

Gmina

Podmiot prowadzący

Lp.

Nazwa

Zakres świadczonych usług

Dane kontaktowe

adres

tel./fax

e-mail

Iławski

M. Iława

Urząd Miasta

1

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie - Punkt Konsultacyjny

Pomoc:

-psychologiczna

- prawna

-pedagogiczna

ul. Chełmińska 1

14-200 Iława

(89) 649 92 00

sekretariat@osrodek.ilawa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2

Punkt poradnictwa prawnego
i psychologicznego

Poradnictwo:

- prawne

- psychologiczne

ul. Grunwaldzka 6a

14-200 Iława

(89)649 97 20

fax. (89) 649 97 11

sekretariat@mops. ilawa.pl

Iława

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3

Punkt Konsultacyjny

Dyżury:

- radcy prawnego

- psychologa

- specjalisty terapii uzależnień

ul. Andersa 2a

14-200 Iława

(89) 649 08 36

k.palamar@gmina.

ilawa.pl

Kisielice

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

Pomoc terapeutyczno-psychologiczna osobom uzależnionym i ich rodzinom

ul. Sienkiewicza 18

14-220 Kisielice

(55) 275 64 41

mgops.kisielice@

kisielice.pl

M. Lubawa

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5

Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

- psychologicznego-pedagogiczne

Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

ul. Kościelna 5

14-260 Lubawa

(89) 645 53 00

-

Lubawa

Ośrodek Pomocy Społecznej

6

Punkt Konsultacyjny -

Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

- psychologiczne (2 razy w m-cu 4 godz.)

- prawne (raz w m-cu 4 godz.)

- rodzinne (wtorek 3 godz., środa 4 godz.)

oraz terapia uzależnień (poniedziałek 4 godz., czwartek 3 godz.)

Fijewo 73

14-260 Lubawa

(89) 645 54 39

sekretariat@gopslubawa.pl

Susz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

7

Punkt Konsultacyjny

Poradnictwo - informowanie o chorobie alkoholowej

i możliwościach leczenie uzależnionych

i członków ich rodzin, informowanie o ruchach samopomocowych, wstępne motywowanie do terapii

ul. Wybickiego 6

12-240 Susz

504 126 759

-

Zalewo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8

Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny

Poradnictwo psychologiczne dla uzależnionych i współuzależnionych

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

603 263 146

-

 

 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2016 r.

 

 

Nazwa

Powiat

Dane teleadresowe*

ulica

kod

miasto

telefon

fax

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Iławski

Andersa 12

14-200

Iława

89 649 04 50

89 649 04 50