Zamówienia publiczne

Znak sprawy: Adm. 261-1/2018 - Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Iławie oraz terenu zewnetrznego przynależnego do budynku - zlokalizowanych w Iławie przy ul. M. Kopernika 4B - szczegóły w menu zamówienia publiczne - powyżej 30 tys. euro.