Zasiedzenie części nieruchomości położonej w Iławie przy ul. M.Skłodowskiej nr 10

W Sądzie Rejonowym w Iławie Wydział I Cywilny toczy się sprawa z wniosku Teresy Bierka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności udziału wynoszącego 3/48 części w nieruchomości położonej w Iławie przy ul. M.Skłodowskiej nr 10 stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 113 o powierzchni 274m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi zbiór dokumentów ZD nr 632.
 Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili prawa do nieruchomości gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności tej nieruchomości przez zasiedzenie.

Rejestr zmian dla: Zasiedzenie części nieruchomości położonej w Iławie przy ul. M.Skłodowskiej nr 10